حذف فضای خالی در متن

یک داستانی داریم توی اینکه یک متن رو از pdf بفرستیم توی گوگل ترنسلیت که پاراگراف هاش درست در نمیاد حالا توی سایت فرازگر  تو آدرس https://farazgar.ir/remove-line-breaks/ اومدن یک ابزار آنلاین درست کردند که دیگه با این مشکل مواجه نشیم