شبکه ناهمگن چیست؟

شبکه ناهمگن شبکه ناهمگن شبکه ای است که از چندین معماری شبکه و سیستم عامل استفاده می کند. شبکه ای که از چندین معماری شبکه و سیستم عامل استفاده می کند. نمونه ای از یک شبکه ناهمگن در سطح سخت افزار، ترکیبی از شبکه های محلی اترنت و حلقه توکن (LAN) است که با ستون …
ادامه ی نوشته شبکه ناهمگن چیست؟

heterogeneous networks شبکه ناهمگن

در شبکه های کامپیوتری ، شبکه ناهمگن ( Heterogeneous Network – HetNet ) شبکه ای است که کامپیوترها و سایر دستگاه هایی را به هم متصل می کند که در آن سیستم عامل ها و پروتکل ها تفاوت های چشمگیری دارند. یک مثال برای این شبکه ها، شبکه های محلی ( LAN ) هستند که …
ادامه ی نوشته heterogeneous networks شبکه ناهمگن