گروه برداری ترانسفورماتورها

اصولاً در ترانسفورماتور‌ها بین ولتاژ اولیه و ثانویه، اختلاف فازی حاصل می‌شود که مقدار آن، بستگی به طریقه اتصال بین سیم پیچ‌های مختلف داخل ترانسفورماتور دارد. در ادامه با انواع گروه برداری ترانسفورماتورها آشنا میشویم. پس ابتدا باید نحوه اتصالات سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه را مشخص نمود. برای مشخص نمودن اتصالات سیم پیچ‌های ترانسفورماتور از …
ادامه ی نوشته گروه برداری ترانسفورماتورها