شبکه ناهمگن چیست؟

شبکه ناهمگن شبکه ناهمگن شبکه ای است که از چندین معماری شبکه و سیستم عامل استفاده می کند. شبکه ای که از چندین معماری شبکه و سیستم عامل استفاده می کند. نمونه ای از یک شبکه ناهمگن در سطح سخت افزار، ترکیبی از شبکه های محلی اترنت و حلقه توکن (LAN) است که با ستون …
ادامه ی نوشته شبکه ناهمگن چیست؟