اصطلاحات قبض برق

میان باری : از ساعت ۸ صبح لغایت نزدیک غروب آفتاب (۱۷ عصر در زمستان و ۲۰ شب در تابستان ) را میان باری می گویند. و ضریب محاسبه ی نرخ انرژی مصرفی در این بازه ی زمانی ۲ می باشد. اوج باری: از ساعات اولیه ی غروب آفتاب تا پاسی از شب (نزدیک ساعت …
ادامه ی نوشته اصطلاحات قبض برق