آنتن 1

بخواهیم مباحث آنتن یک رو شروع کنیم با این سوال میشه شروعش کرد • چرا برای انتقال سیگنال از یک نقطه به نقطه دیگر باید از آنتن استفاده کنیم 1-عدم امکان استفاده از خطوط انتقال و موجبری 2-ارزان تر بودن نسبت به روش های دیگر 3- تلفات کمتر از یک حد خاص امواج به صورت …
ادامه ی نوشته آنتن 1